Активности

Дом за смештај одраслих лица Блаце – Трбуње пружа услуге смештаја корисницима који су тешко, дубоко и вишеструко ометена лица у менталном развоју. Поред социјалне заштите, корисницима се пружа и двадесетчетворочасовна превентивна и примарна здравствена заштита. У Дому се спроводе радноокупационе и хабилитационе активности, а акценат је стављен на индивидуални приступ кориснику.

Услуге корисницима пружају образовани и стручно оспособљени радници Дома који доприносе  очувању и унапређењу здравља и квалитету живота корисника ометених у менталном здрављу. Мисија стручних и мотивисаних радника Дома је пружање најбоље могуће услуге корисницима Дома.

Све активности запослених у Дому полазе од става да су потребе, жеље и интерес корисника на првом месту свих приорита. Пословање и поступање запослених је у оквиру закона и моралних начела и у атмосфери толеранције. Корисницима се пружа ниво услуга који бисмо очекивали за себе и  поклања им се безусловна љубав, нега и пажња како би се код њих створио и одржао осећај припадности и осаћај да су вољени.  Непрекидно се спроводе мере за безбедност и здравље корисника и све активности запослених су у интересу корисника Дома.

Translate »