О Дому

Дом за смештај одраслих лица Блаце – Трбуње основан је 2005.године.  Дом је почео са радом 11. септембра 2008.године, а први корисници примљени су 09. септембра 2008.године на основу Одлуке о мрежи установа социјалне заштите.

Дом за смештај одраслих лица налази се у Трбуњу, на четвртом километру од Блаца.

Установа пружа услуге смештаја одраслим лицима, тачније лицима старијим од 26 година живота. Смештајни капацитет Дома је за 80 корисника категорије F 72 (тешка ментална ометеност), F 73 (дубока ментална ометеност) и F 79 (вишеструка ментална ометеност).

Основна делатност Установе је социјално старање у смештајним установама ( шифра 8720 ). У оквиру наведене делатности установа пружа услуге домског смештаја, услуге процене, планирања и извештавања. Поред услуга социјалне заштите корисницима се пружа двадесетчетворочасовна превентивна и примарна здравствена заштита.

 

Translate »