Гасно уље екстра лако евро ел-лож уље

Пон-9 дец 2019

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Сре-30 окт 2019

Обавештење о закљученом уговору храна – воће и хлеб

Обавештење о закљученом уговору

Чет-24 окт 2019

Обавештење о закљученом уговору ел-лож уље Обавештење о закљученом уговору ел-лож уље

Обавештење о закљученом уговору

Чет-24 окт 2019

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – набавка и испорука хране пића и намирница за припремање хране. Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора гасно уље

Пон-7 окт 2019

О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- БР 4/19- НАБАВКА ДОБАРА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ ЛОЖ УЉЕ Oдлука о додели уговора

Набавка и испорука хране, пића и намерница за припремање хране

Пон-30 сеп 2019

НАБАВКА И ИСПОРУКА ХРАНЕ,ПИЋА И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА Позив Конкурсна документација

Jавна набавка лож уља

Сре-25 сеп 2019

Позив Конкурсна документација