Набавка и испорука хране, пића и намерница за припремање хране

Пон-30 сеп 2019

НАБАВКА И ИСПОРУКА ХРАНЕ,ПИЋА И НАМИРНИЦА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Позив
Конкурсна документација

Translate »