Одлука о додели уговора гасно уље

Пон-7 окт 2019

О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-
БР 4/19- НАБАВКА ДОБАРА ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ ЛОЖ УЉЕ

Oдлука о додели уговора

Translate »